ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: ธวัชชัย แสงมะณี
 • EN747259698TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 15/06/2563 17:45:37+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747259698TH
 • รับฝาก
 • 15/06/2563 18:09:35+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747259698TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 16/06/2563 10:47:58+07:00
 • ชลบุรี 20000
 • EN747259698TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 16/06/2563 15:19:14+07:00
 • ชลบุรี 20000
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ธวัชชัยภรรยารับแทน/ผู้รับรับเอง
 • 16/06/2563 15:19:14+07:00