ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: รัชฎาวรรณ รสหอม
 • EN747257745TH
 • รับฝาก
 • 30/06/2563 16:46:33+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257745TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 30/06/2563 16:47:11+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257745TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 30/06/2563 20:04:49+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257745TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 01/07/2563 03:11:58+07:00
 • ศป.นครราชสีมา 30010
 • EN747257745TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 01/07/2563 05:52:45+07:00
 • สุรินทร์ 32000
 • EN747257745TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 01/07/2563 09:47:11+07:00
 • สุรินทร์ 32000
 • EN747257745TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 01/07/2563 14:49:39+07:00
 • สุรินทร์ 32000
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว รัชฎา 282/5 กรุงศรีนอก/ผู้รับรับเอง
 • 01/07/2563 14:49:39+07:00