ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: นัฐพล ญาติฉิมพลี
 • EN747257737TH
 • รับฝาก
 • 29/06/2563 14:28:08+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257737TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 29/06/2563 14:53:18+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257737TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 29/06/2563 19:56:39+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257737TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 30/06/2563 05:17:07+07:00
 • ศป.นครราชสีมา 30010
 • EN747257737TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 30/06/2563 10:10:20+07:00
 • นครราชสีมา 30000
 • EN747257737TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 30/06/2563 14:56:31+07:00
 • นครราชสีมา 30000
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว นัฐพล/ผู้รับรับเอง
 • 30/06/2563 14:56:31+07:00