ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: หนูเกณฑ์ ไปแดน
 • EN747257723TH
 • รับฝาก
 • 24/06/2563 15:33:47+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257723TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 16:31:55+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257723TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 20:52:19+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257723TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 04:20:25+07:00
 • ศป.อุดรธานี 41010
 • EN747257723TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 25/06/2563 07:24:55+07:00
 • กุดดินจี่ 39350
 • EN747257723TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 25/06/2563 08:35:21+07:00
 • กุดดินจี่ 39350
 • EN747257723TH
 • นำจ่ายไม่สำเร็จ
 • 26/06/2563 08:03:31+07:00
 • กุดดินจี่ 39350
 • นำจ่ายใหม่
 • 26/06/2563 08:03:31+07:00
 • EN747257723TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 22/07/2563 19:00:38+07:00
 • กุดดินจี่ 39350
 • EN747257723TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 22/07/2563 19:00:53+07:00
 • กุดดินจี่ 39350
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว หนูเกณฑ์ ไปแดน/ผู้รับรับเอง
 • 22/07/2563 19:00:53+07:00