ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: สุรพงษ์ มาดลสิน
 • EN747257710TH
 • รับฝาก
 • 24/06/2563 15:33:47+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257710TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 16:26:38+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257710TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 21:46:36+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257710TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 09:00:17+07:00
 • ศป.EMS 10020
 • EN747257710TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 25/06/2563 11:14:55+07:00
 • บางกอกน้อย 10700
 • EN747257710TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 25/06/2563 12:55:02+07:00
 • บางกอกน้อย 10700
 • EN747257710TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 25/06/2563 14:01:50+07:00
 • บางกอกน้อย 10700
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว สุชาติ/ผู้แทนผู้รับ
 • 25/06/2563 14:01:50+07:00