ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: ปภาวินท์ เนียมขำ
 • EN747257706TH
 • รับฝาก
 • 24/06/2563 15:33:47+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257706TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 16:26:38+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257706TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 21:46:39+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257706TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 08:54:33+07:00
 • ศป.EMS 10020
 • EN747257706TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 25/06/2563 10:06:09+07:00
 • พระประแดง 10130
 • EN747257706TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 25/06/2563 13:42:47+07:00
 • พระประแดง 10130
 • EN747257706TH
 • นำจ่ายไม่สำเร็จ
 • 25/06/2563 15:49:50+07:00
 • พระประแดง 10130
 • บ้านปิด
 • 25/06/2563 15:49:50+07:00
 • EN747257706TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 26/06/2563 10:15:44+07:00
 • พระประแดง 10130
 • EN747257706TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 26/06/2563 11:13:45+07:00
 • พระประแดง 10130
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว 31/6/พี่
 • 26/06/2563 11:13:45+07:00