ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: NATNARONG INSIRI
 • EN747257697TH
 • รับฝาก
 • 25/06/2563 15:33:01+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257697TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 16:50:39+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257697TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 21:53:45+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257697TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 26/06/2563 09:16:25+07:00
 • ศป.EMS 10020
 • EN747257697TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 26/06/2563 10:53:11+07:00
 • หลักสี่ 10210
 • EN747257697TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 26/06/2563 13:02:16+07:00
 • หลักสี่ 10210
 • EN747257697TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 26/06/2563 13:17:43+07:00
 • หลักสี่ 10210
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว 48/2/ลูกจ้าง
 • 26/06/2563 13:17:43+07:00