ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: บังอร พุ่มเจริญ
 • EN747257670TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 15:59:32+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257670TH
 • รับฝาก
 • 23/06/2563 16:26:15+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257670TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 03:57:17+07:00
 • ศป.นครสวรรค์ 60010
 • EN747257670TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 24/06/2563 09:32:20+07:00
 • นครสวรรค์ 60000
 • EN747257670TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 24/06/2563 15:25:15+07:00
 • นครสวรรค์ 60000
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว บังอร/ผู้รับรับเอง
 • 24/06/2563 15:25:15+07:00