ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: ศิริพรรณ จันทร์ปอง
 • EN747257666TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 16:00:06+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257666TH
 • รับฝาก
 • 23/06/2563 16:26:15+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257666TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 21:54:46+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257666TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 04:38:53+07:00
 • ศป.EMS 10020
 • EN747257666TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 24/06/2563 12:44:40+07:00
 • บางกรวย 11130
 • EN747257666TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 24/06/2563 15:30:46+07:00
 • บางกรวย 11130
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว 124/53 หมู่บ้านvillage life/ผู้รับรับเอง
 • 24/06/2563 15:30:46+07:00
 • EN747257666TH
 • นำจ่ายไม่สำเร็จ
 • 25/06/2563 10:26:12+07:00
 • บางกรวย 11130
 • นำจ่ายใหม่
 • 25/06/2563 10:26:12+07:00