ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: สีมาพันธุ์ไม้2
 • EN747257652TH
 • รับฝาก
 • 23/06/2563 16:26:15+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257652TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 16:46:10+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257652TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 02:45:40+07:00
 • ศป.นครสวรรค์ 60010
 • EN747257652TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 24/06/2563 11:04:59+07:00
 • แม่สอด 63110
 • EN747257652TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 24/06/2563 11:55:17+07:00
 • แม่สอด 63110
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว สายหยุด/พี่
 • 24/06/2563 11:55:17+07:00