ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: อภิมัติ ฉิมพลีกุล
 • EN747257649TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 15:58:55+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257649TH
 • รับฝาก
 • 23/06/2563 16:26:15+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257649TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 20:48:36+07:00
 • ศป.พิษณุโลก 65010
 • EN747257649TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 24/06/2563 11:21:53+07:00
 • ท่าบุญมี 20240
 • EN747257649TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 24/06/2563 14:14:58+07:00
 • ท่าบุญมี 20240
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว 242ม7อภิมัติ/ผู้รับรับเอง
 • 24/06/2563 14:14:58+07:00