ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: วริศรา เอี่ยมสระศรี
 • EN747257635TH
 • รับฝาก
 • 23/06/2563 16:26:15+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257635TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 23/06/2563 16:44:43+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257635TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 03:47:53+07:00
 • ศป.ขอนแก่น 40010
 • EN747257635TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 24/06/2563 15:34:39+07:00
 • น้ำพอง 40140
 • EN747257635TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 25/06/2563 04:36:13+07:00
 • ศป.ขอนแก่น 40010
 • EN747257635TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 25/06/2563 06:38:31+07:00
 • น้ำพองเก่า 40310
 • EN747257635TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 25/06/2563 09:41:47+07:00
 • น้ำพองเก่า 40310
 • EN747257635TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 25/06/2563 14:41:16+07:00
 • น้ำพองเก่า 40310
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว วริศรา/ผู้รับรับเอง
 • 25/06/2563 14:41:16+07:00