ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
 • ชื่อลูกค้า :: ญาณิศา อนุกูล
 • EN747257621TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 15/06/2563 17:46:07+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257621TH
 • รับฝาก
 • 15/06/2563 18:09:35+07:00
 • สามง่าม 66140
 • EN747257621TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 16/06/2563 05:10:54+07:00
 • ศป.ราชบุรี 70010
 • EN747257621TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 16/06/2563 07:32:19+07:00
 • ท่าม่วง 71110
 • EN747257621TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 16/06/2563 09:20:33+07:00
 • ท่าม่วง 71110
 • EN747257621TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 16/06/2563 11:44:17+07:00
 • ท่าม่วง 71110
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ญาณิสา101/2ม5ท่าล้อ สะพานขาว/ผู้รับรับเอง
 • 16/06/2563 11:44:17+07:00